Hội nghị cán bộ - công chức năm 2021 phòng GD&ĐT Tây Hồ

Sáng ngày 14/01/2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tây Hồ đã tổ chức Hội nghị  cán bộ, công chức năm 2021.

 Hội nghị đã nghe Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ công chức năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; Thông qua; góp ý thảo luận các dự thảo văn bản, nội quy, quy chế của cơ quan.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Vũ- Quận ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Tây Hồ đã đánh giá cao kết quả nổ lực thực hiện nhiệm vụ của tập thể cán bộ, công chức trong cơ quan; kỳ vọng trong năm tới, tập thể cán bộ, công chức Cơ quan Phòng sẽ đoàn kết, phấn đấu hơn nữa, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu Hội nghị cán bộ công chức năm 2021 đề ra.

 Hội nghị đã thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021 và kết thúc thành công, tốt đẹp trên tinh thần phát huy tính dân chủ của công chức và người lao động.

Sau đây là một số hình ảnh của Hội nghị.

 

Bài viết liên quan