BÌNH CHỌN MÔ HÌNH TIÊU BIỂU VỀ BẢO VỆ THIÊN NHIÊN – MÔI TRƯỜNG TRONG HỌC ĐƯỜNG (KHU VỰC MIỀN BẮC - 2018)

Trường Tiểu học Tứ Liên tham gia chương trình  bình chọn mô hình tiêu biểu về bảo vệ thiên nhiên - môi trường trong học đường (khu vực miền Bắc-2018)

Mô hình của trường Tiểu học Tứ Liên được thiết kế dựa trên ý tưởng xanh và khuôn viên đặc thù của nhà trường. Với diện tích sân trường nhỏ nhà trường vẫn bố trí một góc không gian xanh tạo cho học sinh có nơi vui chơi, đọc sách vào các giờ ra chơi, hoạt động ngoại khóa. Dưới đây là một số hình ảnh của góc thiên nhiên xanh:

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan