ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC TỨ LIÊN NHIỆM KỲ 2020-2022

Trong không khí cả nước đang sôi nổi thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, thực hiện Kế hoạch số 74-KH/ĐU ngày 23/8/2019 của Đảng ủy phường Tứ Liên về việc tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội lần thứ XXVII Đảng bộ phường Tứ Liên, sáng ngày 28/02/2020 Chi bộ trường Tiểu học Tứ Liên long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Tham dự Đại hội có đồng chí Tăng Tuấn Cường – Phó bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND phường, cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy; đại diện các Chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo chính trị của Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những thành quả, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ qua, đồng thời, thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đề ra.

Đại hội cũng đã nghiêm túc, dân chủ xem xét lựa chọn 3 đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn cao để bầu vào Chi ủy nhiệm kỳ 2020 – 2022 và bầu ra các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ.

 

 

Bài viết liên quan