GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC TỨ LIÊN THAM GIA HỘI DIỄN VĂN NGHỆ CẤP TIỂU HỌC 2019-2020

Sáng ngày 12/10/2019, Giáo viên trường TH Tứ Liên đã tham gia hội diễn văn nghệ "Tiếng hát cán bộ quản lý và giáo viên thủ đô" cấp tiểu học năm học 2019 - 2020 do Phòng GDĐT quận Tây Hồ tổ chức. Được sự động viên của BGH nhà trường, tinh thần cổ vũ của đồng nghiệp, tiết mục biểu diễn đã giành được giải Ba và để lại ấn tượng đẹp với Ban giám khảo cùng với các trường bạn. 

Video tiết mục biểu diễn: http://thtulientayho.edu.vn/tai-nguyen/video-clip/giao-vien-truong-tieu-hoc-tu-lien-tham-gia-hoi-dien-van-nghe.html