SÂN CHƠI "Ý TƯỞNG TRẺ THƠ" DÀNH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC LẦN THỨ 12

Tài liệu đính kèm: Tải về

Trường TH Tứ Liên thực hiện công văn số 209/PGDĐT về việc tổ chức sân chơi  "Ý tưởng trẻ thơ" dành cho HS tiểu học lần thứ 12.

Bài viết liên quan