THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHAI BÁO THÔNG TIN COVID-19

Thực hiện công văn chỉ đạo của cấp trên về Khai báo y tế, CMHS khai báo cho con là học sinh Tiểu học, nhà trường kính chuyển tới các quý vị CMHS văn bản Hướng dẫn học sinh Khai báo y tế , thực hiện bắt buộc đến hết 6/9. (ID và mật khẩu GVCN sẽ cung cấp cho quý vị)
Trân trọng!
/upload/29472/fck/files/Huong dan khai bao y te cho HS.docx

Bài viết liên quan