THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CHO TRẺ UỐNG SỮA HỌC ĐƯỜNG

THƯ THÔNG BÁO
VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CHO TRẺ UỐNG SỮA HỌC ĐƯỜNG

 

      Kính thưa Quý Phụ huynh!


      Căn cứ Quyết định số 1340/QĐ-TTg ngày 08/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ quyết định về việc phê duyệt chương trình Sữa học đường cải thiện dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020 

      Căn cứ Công văn số 141/BGD ĐT-CTHSSV ngày 16/11/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Chương trình Sữa học đường ban hành kèm theo Quyết định số 1340/QĐ-TTg ngày 08/7/2016

       Căn cứ Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về Quy định cơ chế hỗ trợ, đóng góp thực hiện Đề án Chương trình Sữa học đường cải thiện dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020

       Căn cứ Đề án thực hiện Chương trình Sữa học đường cải thiện dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 4019/QĐ-UBND ngày 06/8/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

       Trường Tiểu học Tứ Liên xin trân trọng thông báo đến Quý Phụ huynh về nội dung của Đề án chương trình Sữa học đường như sau:

        1. Mục tiêu:

       Cải thiện tình trạng dinh dưỡng của trẻ em thông qua hoạt động cho trẻ em uống sữa hàng ngày nhằm giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng, nâng cao tầm vóc, thể lực của trẻ em thành phố Hà Nội, góp phần phát triển nguồn nhân lực trong tương lai.

Nâng cao nhận thức của cộng đồng, cha, mẹ, người chăm sóc trẻ về tầm quan trọng của dinh dưỡng đối với sự phát triển toàn diện về tầm vóc, thể lực và trí tuệ của trẻ em, đặc biệt là bữa ăn học đường và sử dụng các sản phẩm sữa phù hợp.

        2. Đối tượng, thời gian, định  mức thụ hưởng:

        a. Đối tượng thụ hưởng:

       Học sinh tiểu học đang theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội được phụ huynh tự nguyện tham gia Chương trình Sữa học đường

        b. Thời gian thụ hưởng:

        Theo năm học, từ năm học 2018-2019 đến hết năm 2020.

        c. Định mức thụ hưởng:

        Học sinh tiểu học được uống sữa tươi 05 lần/tuần của 9 tháng đi học (mỗi ngày uống một lần), mỗi lần 01 hộp 180ml.

        3. Nguồn kinh phí thực hiện

        - Ngân sách thành phố, quận hỗ trợ  : 30%

        - Doanh nghiệp cung cấp sữa hỗ trợ :  20%

        - Phụ huynh học sinh đóng góp        : 50%

        * Riêng đối với những trường hợp sau, ngân sách ngân sách hỗ trợ 50%, doanh nghiệp cung cấp sữa hỗ trợ 50%:

        + Trẻ em thuộc hộ cận nghèo và hộ nghèo;

        + HS là người dân tộc thiểu số;

        + Học sinh thuộc diện chính sách (thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2015/PLUBTVQH11 ngày 29/6/2005, pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; học sinh không có nguồn nuôi dưỡng quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội);

         + HS là con hạ sĩ quan và binh sĩ, chiến sĩ đang phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân

         4. Giá sữa:

         Công ty dự kiến đơn giá 01 hộp sữa tạm tính là 6.875 đồng/hộp = 180ml.

         5. Chất lượng sữa:

       Sữa được dùng trong chương trình Sữa học đường là sữa tươi tiệt trùng, có đường hoặc không đường, đảm bảo các điều kiện theo quy định hiện hành của Bộ Y tế.

                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                           (Đã ký)

 

                                                                                    Nguyễn Thị Thu Hương

 

 

Bài viết liên quan