TRƯỜNG TH TỨ LIÊN: CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT TUẦN 5

Trong tuần vừa qua, HS trường TH Tứ Liên đã tham gia rất nhiều các hoạt động nổi bật: về giáo dục truyền thống, về học tập, về vui chơi giải trí. 

Dưới đây là đường link video tổng hợp các hoạt động của nhà trường trong tuần.

https://www.youtube.com/watch?v=_Eh_C16NwyQ&feature=youtu.be

Bài viết liên quan