TRƯỜNG TH TỨ LIÊN: Chương trình kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 31 năm ngày Quốc phòng toàn dân.

Ngày 21/12/2020, hòa chung không khí cả nước hướng tới chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 31 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân, trường Tiểu học Tứ Liên đã tổ chức chương trình kỷ niệm nhằm tuyên truyền giáo dục cho các bạn học sinh truyền thống xây dựng và trưởng thành của lực lượng vũ trang nhân dân và Quân đội Nhân dân Việt Nam.

 

Bài viết liên quan