TRƯỜNG TH TỨ LIÊN: ĐẠT DANH HIỆU NHÀ TRƯỜNG ĐẠT TIÊU CHUẨN AN TOÀN VỀ "AN NINH TRẬT TỰ".

Ngày 10/11/2020, nhà trường được UBND Quận Tây Hồ trao tặng danh hiệu nhà trường đạt tiêu chuẩn về an toàn "an ninh trật tự" năm học 2019 - 2020.

z2170394967936_80abf92ed8c76f9d018b13bf765ce33d(1).jpg

z2170394974300_0be5497beca8367040a8693ec7cbff0e.jpg

Bài viết liên quan