TRƯỜNG TH TỨ LIÊN: Triển khai cuộc thi viết thư UPU lần thứ 50 năm 2021

Tài liệu đính kèm: Tải về

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 50 năm 2021 có chủ đề “Em hãy viết thư gửi một người thân trong gia đình để chia sẽ trải nghiệm của mình về đại dịch COVID-19” (Tiếng Anh: Write a letter to a family member about your experience of the COVID-19 pandemic).

Đối tượng: Tất cả học sinh Việt Nam dưới 15 tuổi (tính đến 31/12/2020).

Quy định về bài thi: Bài thi là một bức thư viết dưới dạng văn xuôi (chưa đăng báo hoặc in sách), dài không quá 800 từ; Các bài dự thi viết bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt gửi kèm. Ban Giám khảo chấm bản tiếng Việt; Bài viết rõ ràng, sạch sẽ, viết tay trên một mặt giấy (bài đánh vi tính hoặc photocopy là không hợp lệ); Ở góc trên cùng bên trái, ghi đầy đủ: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, dân tộc, địa chỉ trường, lớp, huyện (thị), tỉnh (thành phố) hoặc địa chỉ gia đình. Bài dự thi không ghi đầy đủ các nội dung trên sẽ bị loại. Trong nội dung bài dự thi, tác giả không được nêu cụ thể tên, trường lớp, địa chỉ của mình. Bài dự thi phải là sản phẩm sáng tạo của cá nhân người viết.

Bài dự thi phải cho vào phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người gửi/địa chỉ nơi nhận kèm mã bưu chính (11611) và gửi từng bức thư qua đường Bưu điện.

Phong bì thư cần ghi rõ: Dự thi Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 50 (2021).

Nơi nhận bài thi: Báo Thiếu niên Tiền phong, số 5, Hòa Mã, Hà Nội - 11611

Thời gian: Từ ngày 1/12/2020 đến ngày 28/2/2021 (tính theo dấu Bưu điện).

Nội dung chi tiết của hướng dẫn và thể lệ theo file đính kèm. 

THÔNG TIN CUỘC THI VIẾT THƯ UPU LẦN THỨ 50

Bài viết liên quan