TRƯỜNG TH TỨ LIÊN:VIDEO CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT TUẦN 7 (Từ ngày 19/10 đến ngày 23/10)

Trong tuần vừa qua, HS trường TH Tứ Liên đã tham gia rất nhiều các hoạt động nổi bật: VỀ HỌC TẬP, VỀ HOẠT ĐỘNG ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG,...

Dưới đây là đường link video tổng hợp các hoạt động của nhà trường trong tuần: 

https://www.youtube.com/watch?v=dktiinpxiV0

 

Bài viết liên quan