TRƯỜNG TIỂU HỌC TỨ LIÊN: PHỔ BIẾN VÀ HƯỚNG DẪN KHAI BÁO SỨC KHỎE TỰ NGUYỆN ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Tài liệu đính kèm: Tải về

     Thực hiện công văn số 36 của Phòng GD&ĐT quận Tây Hồ ngày 27 tháng 3 về việc phổ biến và hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Các đồng chí CB, GV, NV và PHHS thực hiện khai báo sức khỏe tự nguyện trên ứng dụng NCOVID do Bộ Y tế, Bộ Thông tin & Tuyên truyền chỉ đạo và xây dựng. http://bit.ly/2J87spD
 Trân trọng.

Bài viết liên quan