Tuyên truyền về biển đảo, tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền năm 2020

Tuyên truyền về biển đảo Việt Nam

Việt Nam, dải đất hình chữ S với hơn 3000 km đường biển, giáp với Biển Đông, đó là một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ Quốc,“Đảo là nhà, biển cả là quê hương”. Chủ quyền trên biển đã được cha ông ta khẳng định cách đây hàng trăm năm! Đó là sự thật không thể bàn cãi. Việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ luôn là trách nhiệm lớn lao trong công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng, ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó”.

Sau khi đất nước thống nhất, với tư cách kế thừa quyền sở hữu các quần đảo từ các chính quyền trước, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có trách nhiệm duy trì việc bảo vệ chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và đã ban hành nhiều văn bản pháp lý quan trọng liên quan trực tiếp đến hai quần đảo này. Trong đó, có Luật Biên giới quốc gia năm 2003, Tuyên bố của Chính phủ ngày 12/11/1977 về lãnh hải, vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam,Tuyên bố của Chính phủ ngày 12/11/1982 về đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam đều khẳng định hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là một bộ phận lãnh thổ của Việt Nam. Trong các năm 1979, 1981 và 1988, Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã 3 lần công bố Sách trắng về 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, biển đảo luôn gắn với quá trình xây dựng và phát triển của đất nước và con người Việt Nam, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng. Vì vậy Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách về phát triển các lĩnh vực liên quan đến biển, đảo.

Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến những kiến thức cơ bản và các văn bản pháp luật về biển đảo của Nhà nước ta và luật biển quốc tế, những cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền Việt Nam đối với các quần đảo trên biển đông, những văn bản pháp lý về biển, đảo Việt Nam đã ký kết với các nước láng giềng, các nước có liên quan. Tuyên truyền giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức đấu tranh bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biển, đảo, giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển giữa các quốc gia có biển, đã góp phần làm cho nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu rõ về vị trí chiến lược của biển, đảo từng bước được nâng cao.

Thực hiện các Quyết định của Chính phủ về chiến lược biển, đảo cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân nên trong những năm qua, nước ta đã đạt được những kết quả quan trọng như: Kinh tế biển, ven biển được quan tâm đầu tư, phát triển theo hướng khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên biển kết hợp phát triển lâm nghiệp, đẩy mạnh công nghiệp chế biến, xuất khẩu thuỷ sản gắn phát triển nuôi trồng với nâng cao hiệu quả khai thác đánh bắt, tăng nhanh các ngành dịch vụ, du lịch, kết hợp phát triển kinh tế biển bền vững với đảm bảo an ninh quốc phòng vùng biển, xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo thế đứng chân ổn định, vững chắc sẵn sàng đối phó với các tình huống phức tạp xảy ra trên biển, xây dựng hệ thống nhà ở, tường, kè chống xói lở trên các đảo thuộc quần đảo.

Mỗi ngày, mỗi người dân Việt, trong đó có các bậc phụ huynh, có CBGVNV và các con học sinh thân yêu của trường Tiểu học Tứ Liên hãy luôn tự hào, hãy luôn cố gắng gìn giữ và bảo vệ chủ quyền biển đảo bằng cách học tập tốt, lao động tốt, trở thành một người công dân tốt để cống hiến tài, đức của mình góp phần xây dựng cho đất nước ngày càng giàu, mạnh hơn.

 

Tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền: 

 Việt Nam - Trung Quốc; Việt Nam - Lào; Việt Nam - Cam-pu-chia

 

Khu vực biên giới có vị trí chiến lược hết sức quan trọng đối với an ninh quốc phòng và kinh tế xã hội của mỗi nước. Khu vực biên giới ổn định và phát triển sẽ góp phần tăng cường và củng cố tình đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân hai bên biên giới; thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của các địa phương có chung đường biên giới, góp phần quan trọng cho sự ổn định và phát triển của mỗi nước và tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diệnViệt Nam - Trung Quốc; Việt Nam - Lào; Việt Nam - Cam-pu-chia. Vì vậy, việc xây dựng đường biên giới trên tinh thần, hữu nghị,hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững là nội dung cần quán triệt sâu sắc tới các bộ, ngành và địa phương hữu quan, trong đó quan trọng nhất là việc tổ chức thực hiện tốt các văn kiện pháp lý biên giới đã ký giữa hai nước với những nội dung sau:

Tăng cường hợp tác chặt chẽ với phía bạn trong công tác giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới; nâng cao cảnh giác trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới, nhất là tội phạm buôn bán vận chuyển trái phép chất ma túy, vũ khí, buôn người, buôn lậu và gian lận thương mại…; Chỉ đạo các lực lượng trực tiếp bảo vệ biên giới hiệp đồng tác chiến giải quyết tốt các vụ việc phát sinh nhằm ngăn chặn, phá tan mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch chống phá hai nước, giữ vững sự ổn định ở khu vực biên giới;

Tạo cơ chế, chính sách tăng cường thu hút đầu tư dưới nhiều hình thức nhằm sớm cải thiện, nâng cấp kết cấu hạ tầng kỹ thuật, nhất là hạ tầng giao thông, phát triển kinh tế, thương mại, văn hóa, du lịch khu vực biên giới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh khu vực biên giới, không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cư dân biên giới, sớm thu hẹp khoảng cách phát triển giữa vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số so với trình độ phát triển trung bình hoặc trung bình khá của cả nước;

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhân dân, cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức về pháp luật nói chung cũng như về việc thực hiện Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền. Ðồng thời, tăng cường các biện pháp phối hợp với nước bạn nhằm quản lý, bảo vệ tốt đường biên giới, hệ thống mốc Quốc giới và thực hiện tốt các nội dung của Hiệp định;

Phối hợp chặt chẽ hơn nữa với nước bạn trong việc giải quyết các vấn đề còn tồn đọng trong công tác quản lý biên giới, trọng tâm là:

- Xây dựng và triển khai thực hiện tốt đề án "Quy hoạch phát triển hệ thống cửa khẩu biên giới Việt Nam - Trung Quốc; Việt Nam - Lào; Việt Nam - Cam-pu-chia đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035", nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động giao lưu qua lại biên giới; phát huy thế mạnh kinh tế, làm tăng thêm nguồn thu cho ngân sách nhà nước; thu hút các nguồn vốn đầu tư xây dựng và phát triển các khu kinh tế cửa khẩu; góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên toàn tuyến biên giới.

Các địa phương cần chú trọng hơn nữa trong việc phối hợp với các địa phương phía bạn trong việc thực hiện hiệu quả các Hiệp định, thỏa thuận liên quan biên giới đã ký giữa hai nước, phát triển quan hệ hợp tác kinh tế, văn hóa, xã hội, nhất là trong lĩnh vực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống của cư dân biên giới; có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp và nhân dân phát triển kinh tế, thương mại trong khu vực biên giới; đồng thời, cần tiếp tục phối hợp với bạn tăng cường đầu tư phát triển đường giao thông qua lại biên giới cũng như thực hiện tốt kế hoạch mở, nâng cấp cửa khẩu đã được thỏa thuận nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc; Việt Nam - Lào; Việt Nam - Cam-pu-chia, trở thành hậu phương chiến lược của cách mạng các nước.

 

Bài viết liên quan