Tuyên truyền vận động CBGV, NV thực hiện tốt kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 và kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2010

Ngày 22/4, Công đoàn Giáo dục Hà Nội có văn bản đề nghị các phòng GD-ĐT và các công đoàn cơ sở tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên thực hiện tốt việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 – 2020.
 

Đúng theo tinh thần văn bản, Ban giám hiệu nhà trường phối hợp với bên chấp hành Công đoàn tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên nắm bắt các thông tin kịp thời đầy đủ về những nội dung thông tin cơ bản của kỳ thi tuyển sinh để cán bộ, giáo viên được điều động làm nhiệm vụ  ở các hội đồng in/ sao để thi (Hội đồng ra đề thi đối với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020), coi thi, chấm thi nâng cao tinh thần trách nhiệm, góp phần vào thành công chung của kỳ thi; thường xuyên nắm bắt tình hình, diễn biến về công tác chuấn bị, tổ chức kỳ thi.

 

Bài viết liên quan