09/10/21  Tin của trường  21
Chủ đề Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 là “Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh Covid-19”, diễn ra từ 01/10/2021 - 07/10/2021. Tuần lễ nhằm khuyến khích mọi người chủ động học tập thường xuyên, liên tục, suốt đời.
 05/10/21  Tin của trường  28
Phòng Giáo dục và đào tạo quận Tây Hồ phối hợp với công ty cổ phần FPT tổ chức cho các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 yêu thích môn Toán tham dự sân chơi "Đấu trường Toán học" và hoàn toàn miễn phí.
 21/08/21  Tin của trường  66
Ngày 15/08/2021, trường TH Tứ Liên đã tổ chức thành công buổi họp trưởng ban đại diện PHHS các lớp tổng kết năm học 2020-2021.