Tăng cường tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh.