BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THAM GIA CÁC CUỘC THI VĂN HÓA VÀ THỂ THAO CẤP QUẬN VÀ CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2017 - 2018

Tài liệu đính kèm: Tải về

BẢNG TỔNG HỢP THAM GIA CÁC CUỘC THI VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

CẤP QUẬN, CẤP THÀNH PHỐ

NĂM HỌC 2017 – 2018

 

CUỘC THI

GIẢI

HỌC SINH

LỚP

CẤP QUẬN

Olympic Tiếng Anh Tiểu học dành cho học sinh lớp 5

NHÌ

Phan Thái Dương

5A3

KHUYẾN KHÍCH

Phạm Quang Hiệp

5A1

Nguyễn Tú Quyên

5A2

Bùi Minh Toàn

5A2

Thể dục thể thao

NHẤT

Trần Tiến Anh (Bật xa)

5A2

NHÌ

Trần Tiến Anh (Chạy)

BA

Trần Bảo Ngọc

5A3

Trần Tiến Anh

5A2

CẤP QUẬN

Trạng nguyên Tiếng Việt

NHẤT

Lê Minh Hiếu

5A2

Nguyễn Nhật Huy

5A3

Đinh Bình Minh

5A1

Vũ Phương Linh

4A3

Trần Anh Thư

4A3

CẤP

THÀNH PHỐ

NHÌ

Phan Quỳnh Anh

1A1

Nguyễn Phương Khanh

3A2

BA

Đặng Thị Thái Hà

2A2

KHUYẾN KHÍCH

Nguyễn Tú Quyên

5A2

Phạm Phan Anh

5A3

CẤP TOÀN QUỐC

Giải Toán qua mạng bằng Tiếng Anh

KHUYẾN KHÍCH

Vũ Phương Linh

4A3

Bài viết liên quan