TRƯỜNG TIỂU HỌC TỨ LIÊN: ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Thực hiện CV số 116/PGDĐT quận Tây Hồ ngày 20/5/2021 về việc đẩy mạnh tuyên truyền Pháp luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Trường Tiểu học Tứ Liên tích cực, chủ động tuyên truyền hướng dẫn đến toàn thể CB-GV-NV- PHHS  bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp.

Chủ nhật (ngày 23/5) sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân. Mỗi lá phiếu của cử tri sẽ góp phần lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Trong suốt quá trình bầu cử, cử tri cần đảm bảo thực hiện tốt quy tắc phòng chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

 

Bài viết liên quan